ส่งเสด็จสู่วรรคาลัย

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และ บุคคลากร สำนักงาน ปุณยนุช การบัญชี

 

 เข้าสู่เว็ปไซต์